viagra generika viagra kaufen cialis generika cialis online levitra kaufen levitra generika kamagra jelly kamagra shop viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg
ถาม-ตอบ | ThaiHotline แจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย/เป็นอันตราย เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง สร้างสรรค์ และ ปลอดภัย ในสังคมไทย

You are here

ถาม-ตอบ

1
ไทยฮอตไลน์ คืออะไร
switch

ไทยฮอตไลน์ (Thai Hotline) หรือ บริการสายด่วนแจ้งเว็บไม่เหมาะสม เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธินิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กับ สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ภายใต้แนวคิดที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลเนื้อหาสาระ (Content) หรือสิ่งที่อาจเป็นภัยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยชุมชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการ เมื่อผู้ใช้พบเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมขณะออนไลน์ สามารถคลิกแจ้งมายังไทยฮอตไลน์ ที่เว็บไซต์ www.thaihotline.org ซึ่งไทยฮอตไลน์จะประสานงานกับองค์กรสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ธุรกิจให้บริการเว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างทันท่วงที เป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน

2
ไทยฮอตไลน์ ดำเนินงานโดยหน่วยงานใด
switch

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นผู้จัดหาสำนักงาน บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานของไทยฮอตไลน์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และประชาชนบริจาคเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังภัยออนไลน์

3
ไทยฮอตไลน์ รับแจ้งเนื้อหาประเภทใดบ้าง
switch

ไทยฮอตไลน์รับแจ้งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อสังคม โดยยึดตามมาตรฐานสากลของนานาประเทศ ได้แก่ การละเมิดเด็ก การหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การล่อลวง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท อาชญากรรมการเงิน สิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม ขัดต่อจารีตประเพณี และเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ ฯลฯ ท่านสามารถ คลิกอ่านรายละเอียดประเภทเนื้อหาและหัวข้อที่ไทยฮอตไลน์รับแจ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลรับผิดชอบในหัวข้อต่างๆ ได้ที่นี่

4
ไทยฮอตไลน์ไม่รับแจ้งในเรื่องใดบ้าง
switch

ไทยฮอตไลน์ไม่รับแจ้งกรณีเด็กหาย ภัยจากโทรศัพท์มือถือ เกม ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้านเกม ฯลฯ ซึ่งไทยฮอตไลน์ได้รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือทำงานเชิงลึกในด้านต่างๆ ไว้อำนวยความสะดวกกับทุกท่าน โดยสามารถคลิกดูได้ที่นี่

5
เมื่อพบเห็นเว็บไซต์หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต จะแจ้งไทยฮอตไลน์ได้อย่างไร
switch

ท่านสามารถคลิกแจ้งที่หน้ารับแจ้งเหตุบนเว็บไซต์ไทยฮอตไลน์ หรือคลิกแจ้งที่ปุ่ม Report illegal Content หรือ แฟ็กซ์รายละเอียดการแจ้งมาที่หมายเลข 0-2860-3437  หรือ โทรศัพท์ฝากชื่อเว็บไซต์หรือฝากข้อความให้โทรกลับที่หมายเลข 0-2438-3559

6
หลังจากไทยฮอตไลน์ได้รับแจ้ง จะดำเนินการต่ออย่างไร
switch

หลังจากท่านได้แจ้งเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตมาที่ไทยฮอตไลน์ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เขียนข้อมูล เว็บบล็อกเกอร์ เว็บมาสเตอร์ เว็บโฮสติ้ง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการวงจรสื่อสาร พนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงไอซีที หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย/เป็นภัยโดยเร็วที่สุด

7
ออนไลน์อย่างปลอดภัยได้อย่างไร
switch

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นชุมชนแห่งใหม่ ที่มีผู้ใช้งานจากทั่วโลกมากกว่า 1,500 ล้านคน สิ่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต อันได้แก่ เนื้อหาข้อมูล คนที่เราติดต่อด้วย จึงอาจมีทั้งด้านที่ดีและไม่ดี การใช้งานอย่างมีกฎกติกามารยาท ระมัดระวังสารสนเทศด้านลบและบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี ย่อมจะทำให้เราสามารถท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ เรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ได้อย่างมีความสุข ท่านสามารถคลิกอ่านรายละเอียด กลลวงการเงิน   ภัยออนไลน์   วิธีการออนไลน์อย่างปลอดภัย   โปรแกรมกรองเว็บไซต์   มารยาทเน็ต และ วิธีดูแลลูกยุคไซเบอร์ ได้

8
สนับสนุนโครงการไทยฮอตไลน์ ได้อย่างไร
switch

ท่านสามารถสนับสนุนการทำงานของไทยฮอตไลน์ได้โดยการช่วยกันแจ้งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งที่ท่านคิดว่าอาจเป็นภัยต่อสังคม นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงาน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่บัญชี 493-1-02722-0

ภาคีเครือข่าย