/**
viagra generika viagra kaufen cialis generika cialis online levitra kaufen levitra generika kamagra jelly kamagra shop viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg
*/

เนื้อหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ประกอบด้วย การเขียนข้อมูลหมิ่นประมาท หรือการดูถูก/ดูหมิ่นทำให้บุคคลเสื่อมเสียชื่อเสียงผ่านสื่อบนอินเทอร์เน็ต และการเผยแพร่/ ปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ภาพบุคคล คลิปส่วนตัว รหัสผ่านส่วนตัวของบุคคลบนเว็บไซต์ หรือ Social Media ซึ่งจะเป็นการกระทำความผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 และ 328 มาตรา 326 ระบุว่า ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นด้วยทั้งการพูด พิมพ์ เขียนข้อความ หรือแสดงกริยาต่างๆ การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด แผ่นเสียง หรือสิ่งบนทึกเสียงอย่างอื่น กระทำโดยการกระจายเสียง หรือโดยการกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท