viagra generika viagra kaufen cialis generika cialis online levitra kaufen levitra generika kamagra jelly kamagra shop viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg

เนื้อหาการหมิ่นสถาบัน คือ การให้ข้อมูลในเชิงลบทั้งการดูหมิ่น ดูถูก กล่าวหา ใส่ร้าย และทำให้สถาบันพระหากษัตริย์เสื่อมเสีย สามารถปรากฏในรูปแบบของการตัดต่อภาพ/คลิปหมิ่นสถาบัน หรือการเขียนข้อความดูหมิ่น ใส่ร้าย เขียนบทความที่มีเนื้อหาชักจูงให้เห็นภาพทางด้านลบของสถาบันฯ หรือเนื้อหาที่ผิดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือที่เรียกกันว่า ?กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ? ระบุว่าผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย (1) พระมหากษัตริย์ (2) พระราชินี (3) รัชทายาท หรือ (4) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี