/**
viagra generika viagra kaufen cialis generika cialis online levitra kaufen levitra generika kamagra jelly kamagra shop viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg
*/

เนื้อหาชักจูงเพื่อทำผิดกฎหมาย คือ เนื้อหาที่มีการนำเสนอข้อมูลในเชิงชักจูงหรือเชื้อเชิญให้กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้รับชมเนื้อหาสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลไปกระทำความผิดต่อผู้อื่นหรือทำผิดกฎหมายได้ ยกตัวอย่างเช่น

 • คำบรรยาย/ภาพ/คลิปการฆ่า/ฆาตกรรม

 • การยุแยงให้เกิดการแตกแยกในสังคม

 • การจัดหาหรือจัดทำอาวุธสงคราม/ปืน/ระเบิด/แก๊สพิษ/วัตถุอันตราย

 • การลวนลามทางเพศต่อเด็ก

 • การจัดทำ/ปลอมแปลงเอกสารทางการ

 • การครอบครองสื่อลามกเด็ก

 • การผลิตและเผยแพร่สื่อลามก

 • การซื้อขายอวัยวะ

 • การเปิดเผยรหัสรักษาความปลอดภัย เช่น ID/Password ของบุคคล/ระบบ

 • การนำเสนอข้อมูลการค้ามนุษย์

 • การปลอมแปลงข้อมูลทางการเงิน