/**
viagra generika viagra kaufen cialis generika cialis online levitra kaufen levitra generika kamagra jelly kamagra shop viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100 kamagra 100mg
*/

เนื้อหาผิดศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนา หรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย/ไม่เหมาะสมต่อผู้รับชมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวคิดหรือพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่ดี สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นหรือสังคมโดยรวม ยกตัวอย่างเช่น

  • ภาพ/คลิปที่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรง เช่น การทารุณทำร้ายสัตว์

  • เนื้อหาเรื่องเพศไม่เหมาะสม เช่น เรื่องเพศภายในครอบครัว

  • เนื้อหาการฆ่าตัวตาย