Author Archives: root

ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับดูง่าย เข้าใจง่าย โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลส่วนตัวเราเป็นสิ่งที่สำคัญ หากถูกเปิดเผยไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา เราย่อมได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจเป็นแค่เรื่องรำคาญใจจากการถูกโทรขายของทางโทรศัพท์ต่าง ๆ ไปจนถึงการขโมยข้อมูลไปทำธุรกรรมที่สร้างความเสียหายกับเราได้มากกว่าที่คิด

Page 1 of 42
1 2 3 4 42