Category Archives: ข่าวและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้กับครูในสถานศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม เป็นป…

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร การอบรม โครงการเสริมสร้างแกนนำเด็กและ เยาวชน รู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศการถูกลวนลามจากโลกออนไลน์ (Sextortion) จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2566 ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร…

เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ ถ.รัชดา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลา…

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ “การคุ้มครองเด็ก” จัดโดย มูลนิธิฮันส์ ซีเดล จัดการกับ Mr. Bernhard Egger ผู้บังคับการตํารวจอาชญากรรมบาวาเรียน วันที่ 26-27 เมษายน 2566

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2023 มูลน…

Page 1 of 21
1 2 3 4 21