Category Archives: Uncategorized

โปสเตอร์จุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทำร้ายแทบเสียคน(คำเตือน)

จุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทำร้ายแทบเสียคนคำเตือน

>> คลิกดาวน์โหลด โปสเตอร์ จุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทำ…

พี่จ๋า อย่าทำหนู

img_def

การละเมิดเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน ในชุมชน หรือพื้นที่สาธารณะ คนที่ละเมิดอาจะเป็นใครก็ได้ ทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง พ่อแม่ ญาติสนิท เพื่อน คนรู้จัก คนแปลกหน้า หรือแม้แต่เด็กด้วยกันเอง ผลลบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดเด็กจะติดตัวและทำร้ายเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ พวกเราทุกคนจึงควรตระหนักและร่วมมือป้องกันไม่ให้มีการละเมิดเด็กเกิดขึ้นในสังคม เริ่มจากการทำความเข้าใจรูปแบบของการละเมิดเด็ก และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่นำไปสู่การละเมิดเด็กได้

สื่อลามกเด็ก อย่าเพิกเฉย!

img_def

วันหนึ่ง มนุษย์ได้สร้างเครื่องมือที่มหัศจรรย์ขึ้นมา นั่นก็คือ… คอมพิวเตอร์
จากนั้น…นวัตกรรมที่ตอบสนองการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ตามมา… อินเทอร์เน็ตจึงเกิดขึ้น
เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพียงปลายนิ้วคลิก เราสามารถเรียน เล่น เชื่อมโยง สื่อสาร สร้างสรรค์ และแบ่งปัน เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมโลกทั้งใบเป็นหนึ่งเดียว

เวทีสิทธิเด็ก “ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์”

img_def

กิจกรรมเวทีสิทธิเด็กภูมิภาค ?Be Smart & Safe Online ก้าวทันสื่อรู้ทันสิทธิออนไลน์ ครั้งที่ 3? ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสวนผึ้งคันทรี่ฮิลล์ รีสอร์ท จ.ราชบุรี โดยการสนับสนุนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะและตระหนักในการรู้เท่าทันสื่อให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนแกนนำ ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและการทำกิจกรรม อาทิเช่น ผลกระทบ/อิทธิพลของสื่อ ประสบการณ์จากการใช้สื่อออนไลน์

Page 1 of 4
1 2 3 4