Knowledge cornerSee All

ข่าวล่าสุด

Interesting law

ทำอย่างไร หากโดนขู่ว่าจะเอาภาพลับ ไปปล่อยบนโลกออนไลน์ และโดนเรียกเงิน  หากไม่ทำตามก็จะโดนประจาน อย่าเพิ่งตกใจจนทำอะไรไม่ถูก  ตั้งสติ  หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้

การแบล็กเมลทางเพศ (Sextortion) การแบล็กเมลทางเพศ อาจเป็นการล่อลวงไปละเมิดทางเพศจริง ๆ หรือถูกโน้มน้าวชักจูงหรือล่อลวงให้แสดงโชว์ลามกผ่านกล้องแล้วถูกบันทึกภาพวิดีโอเอาไว้ข่มขู่เรียกเงิน ประจานให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือขายทำเงินบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งภาพหรือคลิปนั้นก็จะถูกนำมาใช้ข่มขู่ให้ยินยอมในการแสดงครั้งต่อ ๆ...