ความเป็นมา

สายด่วนอินเทอร์เน็ตไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2551 เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานใช้อินเทอร์เน็ต ได้มาแจ้งเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย (Illegal Content) หรือเป็นอันตราย (Harmful Content) เพื่อให้เกิดการจัดการดูแลไม่ให้เป็นภัยต่อสังคม ไทยฮอตไลน์ยังทำงานกับผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บโฮสติ้ง รวมถึงองค์กรคุ้มครองเด็ก ฯลฯ   เพื่อให้เกิดการดำเนินการกับเนื้อหา จับกุมตัวผู้กระทำความผิด และช่วยเหลือผู้เสียหาย

ไทยฮอตไลน์ เป็นสมาชิกของ สมาคมสายด่วนอินเทอร์เน็ตสากล หรือ INHOPE (www.inhope.org) มีสมาชิกสายด่วนอินเทอร์เน็ต 50 แห่งทั่วโลก ทำงานร่วมกันโดยเน้นต่อต้านภาพลามกอนาจารเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็ก

ความเป็นมา

สายด่วนอินเทอร์เน็ตไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2551 เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานใช้อินเทอร์เน็ต ได้มาแจ้งเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย (Illegal Content) หรือเป็นอันตราย (Harmful Content) เพื่อให้เกิดการจัดการดูแลไม่ให้เป็นภัยต่อสังคม ไทยฮอตไลน์ยังทำงานกับผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บโฮสติ้ง รวมถึงองค์กรคุ้มครองเด็ก ฯลฯ   เพื่อให้เกิดการดำเนินการกับเนื้อหา จับกุมตัวผู้กระทำความผิด และช่วยเหลือผู้เสียหาย

ไทยฮอตไลน์ เป็นสมาชิกของ สมาคมสายด่วนอินเทอร์เน็ตสากล หรือ INHOPE (www.inhope.org) มีสมาชิกสายด่วนอินเทอร์เน็ต 50 แห่งทั่วโลก ทำงานร่วมกันโดยเน้นต่อต้านภาพลามกอนาจารเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็ก

The history

ThaiHotline (www.thaihotline.org) was found in 2008 as a channel for the Internet users to report illegal or harmful content. ThaiHotline works with law enforcement and relevant agencies such as Ministry of Digital Economy and Society, cyber polices, Internet service provider, Internet content provider, web hosting and child protection organizations, etc. to take action on the content, arrest the offender and help the victims.

Thaihotine is a member of INHOPE – The Association of Internet Hotlines with its 50 Internet hotline members worldwide, dealing with illegal content online and committed to stamping out child sexual abuse and exploitation from the Internet.

INHOPE Code of Practice. Click here