Category Archives: News and Activities

กลับมาอีกครั้งกับภารกิจใหม่ของสายลับหญิง 2 Detecthon กับภารกิจ “เพื่อนหนูใครอย่าแตะ”

ประกาศ!!! รับสมัครน้องผู้หญิงอายุ (15-18 ปี) ทั่วประเทศ จำนวน 50 คน เพื่อเข้าอบรมการป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางเพศบนโลกออนไลน์ และฝึกปฏิบัติกับพี่ตำรวจนักสืบตัวจริงเสียงจริง สถานที่: โรงแรม TK Palace แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กิจกรรม: 8-9 เมษายน 2566 (ค้างคืน) หมดเขต: 30 มีนาคม 2566 สมัครได้ที่: https://bit.ly/3yGklB4 ข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 080-051-6556 (มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ) ****ฟรีตลอดกิจกรรม***** สนับสนุนงานอบรมโดย Hanns Seidel Foundation Thailand ร่วมด้วย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ตำรวจไซเบอร์

ทีมงานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ มีโอกาสร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมของ Facebook ประเทศไทยในฐานะพาร์ทเนอร์หลักจากโครงการ We Think Digital

ทีมงานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ มีโอกาสร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมของ Facebook ประเทศไทยในฐานะพาร์ทเนอร์หลักจากโครงการ We Think Digital Meta ร่วมมือกับโคแฟค ประเทศไทย (Cofact) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และไซด์คิก เปิดตัวแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทของพลเมือง (Civic Education) และการมีส่วนร่วมเชิงบวกและมีความรับผิดชอบ (Civic Engagement) บนโลกออนไลน์ โดยงานนี้ทาง Meta มี Surprise ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน นั่นก็คือ ทดลองเล่น Beat Saber และยังมีห้องประชุมเสมือนจริงได้ทดลองกันอีกด้วย โดยมีตัว Avatar แทนผู้เข้าร่วมประชุมของอีกฝ่ายด้วย นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ การทำงาน และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ลงตัวกับยุคสมัยนี้จริงๆค่ะ แต่อย่าลืมเท่าทันสื่อ เท่าทันภัยออนไลน์กันด้วยนะคะ

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น มีความตระหนักร่วมกัน ถึงความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชน สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภายในงานยังได้จัดบรรยายพิเศษจากท่าน ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย บรรยายความรู้ให้กับน้อง ๆ เยาวชน และส่วนราชการหลักที่จะขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากการใช้สื่อไปด้วยกัน รวมถึงหารือกับท่านศึกษาธิการจังหวัด เพื่อวางแผนจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทันที ขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพประกอบ : FACEBOOK สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ นำโดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกีรยติเป็นประธานและกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ฯ พร้อมทั้ง นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ผลักดันทำให้นครราชสีมาเป็นเมืองรู้เท่าทันสื่อ งานนี้ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาจึงได้รับความร่วมมือหลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ รวมกว่า 150 หน่วยงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ นับว่าจังหวัดแรกที่จัดงานแบบ Outdoor ทำให้ประชาชนรับรู้ รับทราบถึงเป้าหมายของทางจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ กรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ

Page 1 of 19
1 2 3 4 19