Category Archives: News and Activities

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (1 มิถุนายน 2565) สายด่วนอินเทอร์เน็ต ไทยฮอตไลน์ เว็บไซต์ www.thaihotline.org ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล www.thaihotline.org เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การสืบค้นข้อมูล เพื่อทำให้เข้าใจพฤติกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ เพื่อปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชันการใช้งาน รวมไปถึงเพื่อการพัฒนา Big data และ A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) ต่อไปในอนาคต คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร www.thaihotline.org มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ www.thaihotline.org ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น คุกกี้ (cookies) ซึ่งจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผล รวมถึงรักษาบรรยากาศการใช้งานโดยรวม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จะสามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลของผู้เข้าใช้งานได้ คุกกี้โซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อน ๆ และเครือข่ายได้ การแจ้งเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายบนเว็บไซต์แห่งนี้…

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย การใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาดรู้เท่าทัน กิจกรรม เชียงของ เรียนรู้ สู้ภัยออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.เชียงราย

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อการดูแลบุตรหลานและป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุที่เป็นพิษภัยสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาดรู้เท่าทัน กิจกรรม “เชียงของ เรียนรู้ สู้ภัยออนไลน์” วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.เชียงราย 6 เครือข่าย และแกนนำชุมชนระดับตำบล เกือบ 100 คน ร่วมเรียนรู้เพื่อการป้องกันภัยออนไลน์ให้เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย สภาแม่หญิงเจียงของ เทศบาลเวียงเชียงของ กองร้อยทหารพรานที่ 3106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มูลนิธิเมนโนไนท์เบรเดน ชุดปฏิบัติการพลเรือนที่ 314 กองกำลังผาเมือง เครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง และแกนนำชุมชน ต.เวียง ต.สถาน ต.ศรีดอนชัย ต.ห้วยซ้อ ต.ครึ่ง ต.บุญเรือง  กิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้ โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และ TerreDesHomme 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ. ราชบุรี

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ. ราชบุรี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565จังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อของเด็กและเยาวชน ยกวาระสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการทันที ท่านอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่เอื้ออำนวยในการประสานจัดการประชุมราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน 

วันที่ 12 มกราคม 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดกิจกรรม อบรมออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์

กรมพินิจและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯอบรมออนรู้เท่าทันภัยออนไลน์

วันที่ 12 มกราคม 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดกิจกรรม อบรมออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์ โดยการอบรมในครั้งนี้หลากหลายกิจกรรมและเกมการเรียนรู้เท่าทันภัยออนไลน์ เช่น ข่าวปลอม การละเมิดและคุกคามทางเพศ สื่อ การพนันออนไลน์ กลโกงซื้อสินค้า MIDL – Media Information and Digital Literacy สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชนไทย

Page 1 of 12
1 2 3 4 12