ถาม - ตอบ

ไทยฮอตไลน์ คืออะไร

คำตอบ

ไทยฮอตไลน์ (Thai Hotline) หรือ บริการสายด่วนแจ้งเว็บไม่เหมาะสม เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธินิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กับ สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ภายใต้แนวคิดที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลเนื้อหาสาระ (Content) หรือสิ่งที่อาจเป็นภัยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยชุมชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการ เมื่อผู้ใช้พบเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมขณะออนไลน์ สามารถคลิกแจ้งมายังไทยฮอตไลน์ ที่เว็บไซต์ www.thaihotline.org ซึ่งไทยฮอตไลน์จะประสานงานกับองค์กรสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ธุรกิจให้บริการเว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างทันท่วงที เป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน

ไทยฮอตไลน์ ดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นผู้จัดหาสำนักงาน บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานของไทยฮอตไลน์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และประชาชนบริจาคเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังภัยออนไลน์

ไทยฮอตไลน์ รับแจ้งเนื้อหาประเภทใดบ้าง

ไทยฮอตไลน์รับแจ้งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อสังคม โดยยึดตามมาตรฐานสากลของนานาประเทศ ได้แก่ การละเมิดเด็ก การหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การล่อลวง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท อาชญากรรมการเงิน สิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม ขัดต่อจารีตประเพณี และเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ ฯลฯ ท่านสามารถ คลิกอ่านรายละเอียดประเภทเนื้อหาและหัวข้อที่ไทยฮอตไลน์รับแจ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลรับผิดชอบในหัวข้อต่างๆ ได้ที่นี่

ไทยฮอตไลน์ไม่รับแจ้งในเรื่องใดบ้าง

ไทยฮอตไลน์ไม่รับแจ้งกรณีเด็กหาย ภัยจากโทรศัพท์มือถือ เกม ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้านเกม ฯลฯ ซึ่งไทยฮอตไลน์ได้รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือทำงานเชิงลึกในด้านต่างๆ ไว้อำนวยความสะดวกกับทุกท่าน โดยสามารถคลิกดูได้ที่นี่

เมื่อพบเห็นเว็บไซต์หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต จะแจ้งไทยฮอตไลน์ได้อย่างไร

ท่านสามารถคลิกแจ้งที่หน้ารับแจ้งเหตุบนเว็บไซต์ไทยฮอตไลน์ หรือคลิกแจ้งที่ปุ่ม Report illegal Content หรือ แฟ็กซ์รายละเอียดการแจ้งมาที่หมายเลข 0-2860-3437หรือ โทรศัพท์ฝากชื่อเว็บไซต์หรือฝากข้อความให้โทรกลับที่หมายเลข 0-2438-3559

หลังจากไทยฮอตไลน์ได้รับแจ้ง จะดำเนินการต่ออย่างไร

หลังจากท่านได้แจ้งเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตมาที่ไทยฮอตไลน์ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เขียนข้อมูล เว็บบล็อกเกอร์ เว็บมาสเตอร์ เว็บโฮสติ้ง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการวงจรสื่อสาร พนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย/เป็นภัยโดยเร็วที่สุด

ออนไลน์อย่างปลอดภัยได้อย่างไร

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นชุมชนแห่งใหม่ ที่มีผู้ใช้งานจากทั่วโลกมากกว่า 4,000 ล้านคน สิ่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต อันได้แก่ เนื้อหาข้อมูล คนที่เราติดต่อด้วย จึงอาจมีทั้งด้านที่ดีและไม่ดี การใช้งานอย่างมีกฎกติกามารยาท ระมัดระวังสารสนเทศด้านลบและบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี ย่อมจะทำให้เราสามารถท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ เรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ได้อย่างมีความสุข ท่านสามารถคลิกอ่านรายละเอียด กลลวงการเงินภัยออนไลน์วิธีการออนไลน์อย่างปลอดภัยโปรแกรมกรองเว็บไซต์มารยาทเน็ต และ วิธีดูแลลูกยุคไซเบอร์ ได้

สนับสนุนโครงการไทยฮอตไลน์ ได้อย่างไร

ท่านสามารถสนับสนุนการทำงานของไทยฮอตไลน์ได้โดยการช่วยกันแจ้งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งที่ท่านคิดว่าอาจเป็นภัยต่อสังคม นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงาน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่บัญชี 493-1-02722-0