คุณสามารถสนับสนุนการทำงานของไทยฮอตไลน์ ได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชีมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาย่อย ไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0 (ออมทรัพย์)

หน่วยงาน หรือผู้สนับสนุนที่ต้องการใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินของธนาคาร พร้อมชื่อและที่อยู่ของผู้บริจาคสำหรับลงในใบเสร็จรับเงินไปที่
อีเมล: postmaster@thaihotline.org หรือโทรสาร: 02-8603437